Seuraa

Tietosuojaseloste

Epic Invoicing Oy Henkilötietolain (523/1999) 10§ ja 24§ mukainen yhdistetty rekisteriseloste ja tiedotusasiakirja.
 
Rekisterinpitäjä
 
Epic Invoicing Oy
 
Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
 
Markus Manner tuki@nettilasku.fi
 
Rekisterin nimi
 
Epic Invoicing Oy:n asiakasrekisteri
 
Rekisterin käyttötarkoitus
 
Yritystietojen käsittelyn tarkoituksena on laskutusohjelman toimintaan liittyvien tehtävien ja palveluiden sekä asiakassuhteiden hoito ja kehittäminen. Lisäksi yritystietoja voidaan käyttää rekisteröityjen yksilöimiseen ja tunnistamiseen, riskienhallintaan ja lakiin tai viranomaisten ohjeisiin perustuvien velvoitteiden hoitamiseen.
 
Rekisteröidyt
 
Rekisteröidyllä henkilöllä tai yrityksellä on tai on ollut rekisterinpitäjään olemassaoleva tai mahdollinen asiakassuhde tai rekisteröinti johtuu lakiin perustuvasta velvoitteesta.
 
Rekisterin tietosisältö
 
Käyttäjän perustiedot, kuten
- nimi
- y-tunnus
- yhteyshenkilöt
- ALV-rekisteriin kuuluminen
- sähköpostiosoitteet
- matkapuhelinnumerot
- käytettävä tuote
Muut palvelun käytön yhteydessä vastaanotetut tiedot. Lainsäädäntövelvoitteiden täyttämisen edellyttämät tiedot
 
Säännönmukaiset tietojenluovutukset
 
Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille näiden lakiin perustuvan tietojensaantioikeuden toteuttamiseksi. Muutoin tietoja voidaan luovuttaa ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella tai valtuutuksella.
 
Henkilötietojen säännönmukainen hankinta
 
Yritys hankitaan rekisteröidyltä yhdistykseltä, yritykseltä tai yksityishenkilöltä itseltään tai viranomaisten ylläpitämistä tietojärjestelmistä.
 
Tietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
 
Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 
Rekisterin suojauksen periaatteet
 
Rekisterin käyttö on ohjeistettu. Rekisterin käyttäjät tunnistetaan ja käyttövaltuudet ja niiden rekisteröinti valvotaan huolella. Tiedostojen ja tietojen suojaus on hoidettu asianmukaisesti.
 
Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
 
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on maksuton, jos siitä kun rekisteröity edellisen kerran sai tarkastettavakseen rekisterin tiedot, on kulunut enemmän kuin yksi vuosi. Rekisteröidyn, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.
 
Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen
 
Rekisterinpitäjä korjaa ilman aiheetonta viivytystä rekisteröidyn vaatimuksesta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon.
 
Muut mahdolliset oikeudet
 
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.
 
Tietosuojaseloste päivitetty viimeksi
 
29.05.2017

0 Kommentit

Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.